• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Kristallens förskola

Under våren 2016 har vår förskola rivits på grund av mikrobiologisk tillväxt (fukt och mögel). Verksamheten bedrivs tillfälligt på Tunaskolan (Särskolans fd lokaler) och i Framnäsvillan (intill Borgmästarens förskola). Kristallens förskola kommer att återuppstå i ny skepnad på nuvarande plats -Tunastigen 63 - under höstterminen 2017. Under vår exil så kommer den inre verksamheten med barnen bedrivas med största omsorg av era barn och med fortsatt fokus på utveckling och lärande.

Under perioden av flytt och tillfällig placering på olika enheter kommer vi att göra allt för att hålla vårdnadshavare uppdaterade och informerade.

Har ni frågor och funderingar så besvaras dessa av förskolechefen.

STÄNGNINGSDAGAR HÖSTTERMINEN 2017: 2 Oktober & 8 December

Läs mer om vår förskola

Återställ
Öppettider och planeringsdagar
Minimera
Kontakt

Kontakt

Kristallens förskola

Avdelningar i Framnäsvillan
Smaragden 1: 0920-45 47 28
Rubinen 1: 0920-45 46 86
Rubinen 3: 0920-45 43 32

Avdelningar i Tunaskolans lokaler
Smaragden 2: 0920-45 46 90
Smaragden 3: 0920-45 46 89
Rubinen 2: 0920-45 46 91

Förskolechef
Jeanette Larsson
jeanette.larsson@skol.lulea.se
0920-45 41 17

Minimera
Senaste nytt