• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Om vår förskola

Välkommen till Hammarens förskola i Sunderbyn.

Hammarens förskola består av fem avdelningar.

Avd. Graniten är en 4-5 -årsavdelning med 20 barn inskrivna.
Avd. Diamanten är en 5 -årsavdelning med 18 barn inskrivna.
Avd. Safiren är en 1-3 -årsavdelning med 16 barn inskrivna.
Avd. Rubinen är en 1-3 årsavdelning med 17 barn inskrivna.
Avd. Smaragden är en 1-3 -årsavdelning med 14 barn inskrivna.

I Luleå kommun är antalet förskoleplatser 17/avdelning i snitt, men eftersom barn till föräldralediga genererar en halv plats blir antalet barn fler än 17/avdelning. Barn till föräldralediga deltar i förskoleverksamheten 15 timmar/vecka tisdag-torsdag klockan 09.00-14.00.

Verksamheten på Hammarens förskola bedrivs i det natursköna villaområdet i Sunderbyn. Vår förskola erbjuder en god och stimulerande lärmiljö för barn och personal. Barnen har tillgång till ett stort grönområde, möjlighet till skogspromenader och närhet till Luleälven. Andra utflyktsmål är Sandgropen, Grundet och Näset.

I vårt närområde finns två grundskolor med förskoleklass - årskurs 6, en högstadieskola samt en idrottsanläggning.

Under läsåret 2016-2017 kommer tillbyggnation av Hemängsskolan påverka vår verksamhet då en del av gården kommer att hamna under tillbyggnationen. Som kompensation kommer vi att få tillgång till en ökad yta på grönområdet.

Känn er varmt välkommen till oss på Hammarens förskola

Tuula Palo, förskolechef