• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Smaragden

Här vistas barn i åldern ett till tre år. För närvarande har vi 15 barn.

Smaragdens prioriterade mål:

Barns inflytande:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö” (Lpfö 98, rev. 2010).

Smaragdens mål:
- Att barnen är medvetna om sin egen roll i konflikter.
- Att barnen själva tar initiativ att vara i ateljén och jobba.
- Att barnen tar initiativ att tvätta händerna och kan tvätta händerna själva.

 

Hur vi jobbar mot målet:
 - Vi ska uppmärksamma och agera när det blir tokigt mellan två barn. Hjälpa dem att lösa konflikter och visa empati. Vi lär barnen olika metoder att till exempel säga stopp eller säga nej till sådant man inte vill.
- Genom att ha öppen grind till ateljén visar vi att det är tillåtet att vara där. Vi har material framme i barnens nivå som de kan arbeta självständigt med.
 - Vi visar barnen många gånger hur man tvättar händerna med tvål och vatten.

 

Normer och värden:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” (Lpfö 98, rev. 2010).

Smaragdens mål:
 - Hjälper varandra och kan ta emot hjälp.
 - Är försiktiga med växter och djur.
 - Är försiktiga med leksaker så de håller länge.

Hur vi jobbar mot målet:
 - Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och ta emot hjälp vid t.ex. på- och avklädning i hallen.
 - Vid matbordet uppmuntrar vi barnen att skicka matskålarna till varandra.
 - Vi går till skogen eller ängen en gång i veckan för att uppleva, titta på och prata om växter och djur.
 - Vi sorterar leksaker både ute och inne tillsammans med barnen


Naturvetenskap:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra ” (Lpfö 98, rev. 2010).

Smaragdens mål:
 - Har fått ett intresse för naturen och dess årstidsväxlingar – naturligtvis!
 - Att barnen har lärt sig att sortera sopor både inne och i naturen.

Hur vi jobbar mot målet:
 - Vi går till skogen eller ängen en gång i veckan. Genom att vistas i naturen lär man känna den och får genom det ett intresse för den.
 - Vi ska uppmuntra barnen att nyttja sina sinnen. Genom att vi uppmuntrar barnen att smaka, lyssna, titta, lukta, känna på naturen får de en relation till naturen.
 - Leka och lokalisera är två matematiska aktiviteter som kan hjälpa oss att få upp intresset för skogen hos barnen.
 - Sortera skräp som blir på avdelningen. Ex tvålflaskor, limstift, ritpapper.
 - Skräp som vi hittar i skogen/på ängen/på gården tar vi med oss och sorterar och samtalar om dessa.

 

1 ggr./mån får föräldrarna ett månadsbrev via e-post. Där informerar vi om vår verksamhet.


Personal:
Eva Lundbäck
Susanna Bertgren
Maj-Britt Hällgren (vikarie för Madeleine Pettersson, föräldraledig)

Telefonnr: 45 71 83