• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Diamanten

Här vistas barn i åldern fem år, barngruppen består i nuläget av 18 barn.

Diamantens prioriterade mål:

Barns inflytande:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

Diamantens mål:
Att barnen bl.a. genom vårt tema Naturen ska få en ökad förståelse för hur vi som bor här i Sunderbyn genom våra handlingar kan värna om en hållbar utveckling både vad gäller naturen samt förskolans miljö.

Att barnen på Diamanten upplever att vi involverar barnen i beslutsfattande processer, att barnen ska känna att de delar makt och ansvar över olika beslut som rör dem i deras vardag.

Hur vi arbetar med barns inflytande:
 - Temaarbete
 - Göra barnintervjuer
 - Pedagogernas förhållningssätt att vi är nyfikna och intresserade av barnens tankar och åsikter.

Normer och värden:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Diamantens mål:
Vi vill att barnen ska respektera allt levande och visa omsorg för sin närmiljö och omgivning.

Hur vi arbetar med normer och värden:
 - Temarbete
 - Vi samtalar om hur viktigt det är att visa respekt och varför
 - Vi vuxna ska vara goda förebilder.

Naturvetenskap:

Förskolans gemensamma mål utifrån läroplanen:
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

Diamantens mål:
Att barnen ska få en ökad förståelse hur vi människor påverkar hållbar utveckling

Hur vi arbetar med naturvetenskap:
 - Temaarbete
 - Reflektioner på samlingar
 - Estetiska uttryckssätt

 

Vi tänker på barnens hälsa och välbefinnande, därför är det viktigt att barnen rör på sig och är ute varje dag.

Genom reflektion och pedagogiska dokumentationer synliggör vi barnens lärande.
Att lära varandra, och av varandra är en viktig upptäckt oavsett ålder.

En gång per månad får föräldrarna ett månadsbrev via e-mail. Där informerar vi om vår verksamhet.

Varannan vecka går barnen till Hemängsskolan och har gymnastik.

 

Personal​

Katarina Strålind-Häggroth
Catrine Karlsson
Eva Lindström

Telefonnr: 45 71 80