• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Rutiner

Introduktion

 Vi en gemensam intoduktionsplan för hela huset.
När ditt barn börjar hos oss så får du första dagen mer information om intruduktionen.

Överlämning till förskoleklass/grundskola

På våren har vi ett avslutande utvecklingssamtal med våra blivande förskoleklassbarns föräldrar, ett överlämnarsamtal .
Våra blivande 6 åringar blir under våren inbjuden till skolan på besök. Vissa skolor kommer och besöker barnen på sin förskola.


Sjukanmälan/frånvaro

När barnet är sjuk/ledig ringer ni före 07:30 till Fjärilen tel: 0920-454647 och efter 07:30 till barnets avdelning. /se Avdelningar