• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Om vår förskola

Vår verksamhetside´

Burströmska förskolan lägger grunden för barnets livslånga lärande. 
Ute- och innemiljön lockar till lek och kreativitet och ger barnet möjlighet att tryggt utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Pedagogisk presentation/inriktning

Barn mår gott av att vara ute i friska luften. Därför är vi ute så mycket som möjligt med barnen. Att "flytta ut" matematik, naturvetenskap/teknik, språkträning och estetiska läroprocesser ger barnen en varierad och spännande undervisning. Ett sätt att nyttja vinter med snö och is är vår skridsko- och skidträning som vi är stolta över. Här får barnen bekanta sig med och lära sig grunderna i dessa aktiviteter samtidigt som de har roligt tillsammans.

Vi jobbar i projektform och läsårets projekt är:Hållbar utveckling -  framtid. Vi planerar,reflekterar och utvärderar mot våra utvalda mål i LPFÖ-98 ,rev.2016.