• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Rutiner

Klicka på rubrikerna för att läsa om våra rutiner.

Återställ
En dag på Brisens förskola
Återställ
Inskolning
Återställ
När barnet är ledigt eller sjukt
Återställ
Närvarotider
Återställ
Barn i behov av särskilt stöd
Återställ
Kläder
Återställ
Blöjor
Återställ
15-timmarsbarn
Återställ
Överlämning till förskoleklass/grundskola
Återställ
Storbarnsgrupp