• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Personal

Borgmästarens förskola når du på telefon 0920-45 47 29
Mail till vår förskola: borgmastarensforskola@skol.lulea.se

Minimera
Pedagoger

Jollen/ Yngre sidan​

Marguerite Bäcklund
Förskolärare

Anna-Karin Pettersson
Förskollärare

Linnea Wuotila
Barnskötare


Ekan/ Äldre sidan​

Elisabet Bergström
Förskollärare

Yvonne Andersson
Förskollärare

Erica Sandqvist
Förskollärare

Camilla Waara
Barnskötare och Äventyrspedagog

Stina Gustavsson (fr.o.m. 3 dec -17)
Barnskötare

 

Sara Alqaddomi
Praktikant på både Jollen och Ekan