• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Bergsprängarens förskola- Likabehandlingsplan 2017/2018öppnas i nytt fönster

Bergsprängarens kvalitetsredovisning 2016öppnas i nytt fönster

Förskolan arbetar utifrån ett tematiskt arbetssätt "Hälsa och livsstil"med en hållbar utveckling och framtid.

Våra prioriterade mål: språk och kommuniktion, naturvetenskap och teknik.