• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå
Förskolegården vintertid

Bensby förskola

Bensby förskola genomsyras av glädje och ett lustfyllt lärande. Barn får lära av varandra, upptäcka, utforska och utmanas tillsammans med medforskande pedagoger.

Bensbyn ligger ca 1 mil norr om Luleå centrum med närhet till skog och hav. Vår förskola är belägen nära Benzeliusskolan (F-6). Vår utemiljö lockar till många spännande upptäckter där alla sinnen utmanas. 

Vi värdesätter lekens betydelse där fantasi, kreativitet och skapande verksamhet bildar en grund för vår förskola. Där barnen är trygga, känner tillit till sin egen förmåga och utvecklar en god självkänsla.

Läs mer om vår förskola

Återställ
Öppettider och planeringsdagar
Minimera
Senaste nytt

Bensby förskola
Benzeliusvägen 12
975 96 Luleå

Aspen: 0920-45 71 01
070-318 10 03
Rönnen: 0920-45 71 01
070-318 10 03
Björken: 0920-45 71 02
072-234 80 69
Syrenen: 0920-45 71 03
070-296 00 18

Köket: 0920-45 72 72

Förskolechef
Maria Stark
0920-45 33 63
maria.stark@skol.lulea.se