• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Personal

Vi arbetar på Bälinge förskola

Minimera
Förskollärare/barnskötare

Karola Johansson
Barnskötare karola.johansson@skol.lulea.se

Yvonne Wallo
Barnskötare yvonne.wallo@skol.lulea.se

Lisbet Larsson
Barnskötare lisbet.larsson@skol.lulea.se

Renita Thurfjell
Förskollärare  renita.thurfjell@skol.lulea.se

Eva Lindström
Förskollärare eva.lindstrom@skol.lulea.se

Ann-Christine Persson
Förskollärare ann-christin.persson@skol.lulea.s


Minimera
Kökets personal

Britt-Marie Sundelin
0920-45 51 60

Minimera
Vaktmästare

Vaktmästare: Jan Norberg 
070-36 633 50