• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Rutiner

Inskolning

När ni får er platsbekräftelse så tar ni kontakt med förskolan så kommer vi överens om datum och tid för ert första besök.
Vi rekommenderar inskolningen till 1-2 veckor, då du som förälder finns med ditt barn på förskolan.
Ni är alltid välkomna att göra spontana besök på vår förskola, även innan ni har sökt förskoleplats.

Vistelsetid

I Luleå kommun har man som arbetssökande eller föräldraledig rätt att ha barnen på förskolan 15 tim/vecka.
På Årans förskola har vi valt att förlägga tiden; tis-tors
ni har möjlighet att välja 07.30-12.30, 08.00-13.00, 09.00-14.00,
eller mån-fre 09.00-12.00

Sjukanmälan

Ring alltid och meddela om ert barn är sjuk eller ledig.

Flerspråkiga barn

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska finns möjlighet att få modersmålsstöd i förskolan.
Modersmål i förskolan.öppnas i nytt fönster

Överlämnande till förskoleklass

Örnäsets skolområde har en gemensam överlämnandeplan.
I April föräldramöte med rektor och pedagoger i förskoleklass.
I Maj - Juni  gör pedagogerna från förskoleklass besök på förskolan,
och barnen hälsar på i skolan.

Om olyckan är framme

Barnet är försäkrat i Folksam