• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Är du förälder? Ska du välja förskola eller skola? Vill du börja plugga som vuxen? Frågorna är ofta många när det handlar om förskola, skola och utbildning. Här kan du hitta svaren, oavsett om det gäller förskola, grundskola, gymnasium, särskola eller vuxenutbildning.

Minimera
Senaste nytt

Självservice

Du har väl sett våra självservicetjänster där kan du söka plats i förskola, följa ditt barns skolgång via vår lärplattform, ansöka om skolskjuts, beställa betyg, lämna klagomål, göra din ansökan till Vuxenutbildningen med mera.
Till självservice