• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Gårdsråd

Ordförande:Ellen Isaksson     
      
Vice ordförande:Stina Kemi     
      
Sekreterare: Kevalin Brojroung      
      
Kassör: Lukas Ahlqvist     
      
Leamot: Cajsa Stjärnström      
      
Ledamot: Hanna Lind