• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Stadsarkivets bildmappar

Stadsarkivet har i samarbete med kommunikationskontoret tagit fram fyra bildmappar med motiv från Luleå under några olika teman. Vaje mapp innehåller åtta högupplösta bilder, 24x30 cm,  lämpade för t ex inramning.

Pris: 90:-/mapp
All fyra mapparna: 240:-.

Klicka på respektive mapp för att se innehåll.

Länk till sidan med bilder som finns i "Bildmapp 1, Norra hamn".
Länk till sidan med bilder som finns i "Bildmapp 2, Heny Tegström & Co".

Norra hamn
Innehåller 8 st vyfotografier från tiden
kring sekelskiftet.                         

Henny Tegström & Co
Innehåller 8 st fotografier av systrarna
Tegström.

Länk till sidan med bilder som finns i "Bildmapp 3, Luleå - sjöstad i norr".
Länk till sidan med bilder som finns i "Bildmapp 4, Stadsprofiler från förr".

Luleå - Sjöstad i norr
Innehåller 8 st fotografier från sjöfarten
i Luleå åren 1890-1915.               

Stadsprofiler från förr
Innehåller 8 st fotografier från Luleå
gamla stadskärna åren 1890-1924.