• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Skärgårdstrafik

Här hittar du information om hur du på bästa sätt tar dig till och från skärgården via de tjänster och transportmetoder som kommunen erbjuder.

Att ta sig ut till skärgården går att göra för egen masking eller med hjälp av pendlarbåten. Men under hösten när isarna böjar frysa till eller våren då isarna blir för svaga att färdas över finns kommunens förfallstrafik att tillgå till och från öarna när du behöver proviantera.

Turbåtstrafik

Skärgården trafikeras under sommaren och hösten av turbåtar till de största och populäraste öarna. Under sommaren går även en båt till den oerhört populära bad-ön klubbviken.

Turbåtarna avgår från Södra hamn, två rederier trafikierar för tillfället skärgården i Kommunens regi, Laponia rederilänk till annan webbplats och Condor shippinglänk till annan webbplats. Hos både Condorlänk till annan webbplats och Laponialänk till annan webbplats rederier kan du förboka platser för turer ut till skärgården.

Förfallstrafik

När väder och vind varken tillåter båt eller skoter startar förfallstrafiken. Med den kan du som är boende åka till och från din ö till fastlandet. Tänk på att du måste ringa och boka plats dagen innan.

Pendlarbåtstrafik

Att kunna ta sig till och från arbetet när du bor eller arbetar i skärgården ska inte vara komplicerat och därför finns pendlarbåtstrafiken måndag - fredag till och från ön/fastlandet. Tänk på att ringa och boka plats i god tid.