• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Bottenvikens skärgård

Bottenvikens skärgård är ett samarbete där Skellefteå, Piteå, Luleå och Haparanda kommun deltar.  Målet är att skapa en levande och exportmogen skärgårdsdestination för boende, rörligt friluftsliv och besöksnäring.

Bottenvikens skärgårdlänk till annan webbplats är på många sätt annorlunda än andra kustområden i landet. Området har i reklam kallats den ljusa kusten, något den gör skäl för på många sätt. Under maj-juli är dagarna långa eftersom nätterna är ljusa. Fågellivet är intensivt hela dygnet och det växer så det nästan syns.

Men även under vintern upplever man skärgården som ljus. Från november-maj är skärgården täckt av is och snö, som gör landskapet ljust och inbjudande.

Mer information om kommunsamverkan Bottenvikens skärgård hittar du härlänk till annan webbplats.