• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Sommarlovsaktiviteter

Sommaren är här och därför vill vi att du som är 6-15 år får information om sommarens aktiviteter i Luleå. Alla aktiviteter listade är gratis och arrangeras via pengar från MUCF, vissa av aktiviteterna kan kräva föranmälan.

Kostnadsfria aktiviteter

Alla aktiviteter som presenteras är kostnadsfria vad gäller aktivitet, utrustning och förtäring. Aktiviteterna arrangeras via medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Föranmälan

En del arrangemang kräver föranmälan medan andra erbjuder drop-in. Läs noggrant igenom aktiviteten för att vara säker. Här kan du läsa mer om sommarlovsaktiviteterna som anordnas.länk till annan webbplats

Föreningslivet

Många av sommaraktiviteterna genomförs via föreningslivets engagerade medlemmar. Tack för att ni gör det möjligt.