• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Störningar i trafiken

Det händer mycket i Luleå. Det fräschas upp, rivs ned, byggs om och byggs nytt. Allt detta innebär att Luleåborna kommer att märka av större och mindre störningar under kommande år. Nedan får du guidning till information om vilka arbeten som pågår.

Skrolla ned i listan eftersom det är flera aktörer som arbetar på olika platser i kommunen. Observera att andra kortare störningar på nån timme upp till en arbetsdag kan förekomma. Dessa störningar bör inte orsaka alltför stora avbrott och vi ber om förståelse för vårt arbetet.


Stängning av körfält Bodenvägen/väg97 i höjd med järnvägsövergång Notviken

2017-10-18 -- 2017-10-20

Det blir omtag för justering av vägbanan vid järnvägsövergången i höjd med Notviken och Bodenvägen/väg97. Arbetet startar från och med onsdag lunch och pågår till fredag lunch. Arbetet med jämna till järnvägsövergången mot vägbanan som påbörjades i slutet av september blev inte tillräckligt bra och nu görs omtag för att justera övergången än en gång.

– Det är illa att det blev såhär. Men vi är tvungen att göra om proceduren en gång till för att det ska bli riktigt bra säger, produktionsledare Niklas Öhman vid drift och underhållsavdelningen på Luleå kommun.

  • Stängning av södergående körfälten (mot Luleå) kommer att ske onsdag 18/10 kl. 12.00 och detta kommer att öppnas igen torsdag 19/10 senast kl. 12:00. Under tiden kommer omledning av trafiken att ske genom att det blir mötande trafik på det norrgående körfälteten (mot Boden).
  • Stängning av norrgående körfälten (mot Boden) kommer att ske torsdag 19/10 kl. 12:00 och detta kommer att öppnas igen fredag 20/10 senast kl. 12:00. Under tiden kommer omledning av trafiken att ske genom att det blir mötande trafik på de södergående körfälteten (mot Boden).
  • Allt kommer således att fungera som vanligt efter 12:00 på fredag 20/10.

Arbetet görs för att förbättra övergången för fordonstrafik över järnvägsspåret som varit slitet och höjdskillnaden mellan spår och vägbana har varit för hög. Arbetet genomförs i samarbete med Infranord och Luleå kommun.

Kontakt

Produktionsledare Niklas Öhman - Luleå kommun
Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst: 0920 45 44 44

Återställ
Gång- och cykelvägsprojekt
Återställ
Byte av vatten - och avloppsledningar i bostadsområden
Återställ
Trafikstörningar Östra Länken
Återställ
Trafikstörningar Kronan
Återställ
Trafikverkets arbeten