• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Isvägar

På den här sidan informerar vi fortlöpande om isvägarnas bärighet och när våra isvägar öppnas och stängs för säsongen. I regel öppnas vägarna i slutet av januari eller i början av februari.

Borrning Sandön. Foto: S Lindholm

Vi kontrollerar bärigheten regelbundet genom att provborra isen. För att vägarna ska öppnas måste de tåla en belastning på minst 2 ton.

Vägarna kan tillfälligt stängas vid kraftigt snöfall, svår dimma eller mycket flödvatten.

Innan du ger dig ut på isvägen, var uppmärksam på de trafik- och informationsskyltar som finns uppsatta för allas säkerhet.

Generellt gäller följande regler:

  • max 30 km/tim
  • avståndet till övriga fordon ska vara minst 50 meter
  • parkeringsförbud
  • följ trafikskylten angående bärighetsklass (2 - 4 ton)

Status för isvägarnas bärighet

Junkön-Sandön Foto: S Lindholm

Isväg till Sandön
(0,7 km)
Stängd

Isväg mellan Sandön och Junkön
(8,5 km)
Stängd

Isväg mellan Lövskär (Hindersöstallarna, se karta) och Hindersön (8 km)
Stängd

Isväg mellan Hindersön och Storbrändön
(7,5 km)
Stängd

Isväg Hindersön och Storbrändön Isväg till Sandön och Junkön Isvägar i Luleå Isvägar i Luleå skärgård

Du kan klicka i bilden för att förstora kartorna.