• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Utflyktsmål

Fritidsförvaltningen har gjort ett stort antal rastplatser, raststugor och lägerplatser längs den vackra Råneälven. Här finns allt från enkla rastställen med toalett och grillplats till större lägerplatser med övernattningsstuga och bastu mm.  

Nedan följer en kort beskrivning av varje rastplats med början vid älvens utlopp i havet.

Fognästjärn, Båtlänning, Böle och Kvarnbäcken Här finns stuga, tc och grillplats.

Andträsket - Här finns bastu, tc och grillplats.

Forsnäset, Norra Prästholm - Ligger mittemot Södra Prästholm på norra sidan av älven. Här finns stuga, tc och grillplats.

Södra Prästholm - Heter egentligen Prästholmsfors och ligger på södra sidan av älven. Här finns stuga, grillplats och tc.

Melderstein Herrgård - En herrgård med anor långt tillbaka i tiden där du kan hyra rum, äta i restaurangen mm. Nere vid älven finns stuga, grillplats mm.

Skravelholmen - En rastplats som ligger precis vid brofästet vid Melderstein Herrgård. Här finns vindskydd och grillplats.

Sundbergsholme - Rastplatsen ligger ute på Sundbergsholmen mitt i älven. För att komma ut på ön ska man komma från den norra sidan av älven och gå över en bro därifrån. Det är en riktig lägerplats med fyrabädds stuga samt bastu och tc.

Hasaforsen - Här finns grillplats och tc.

Mjösundsfors - Ligger 200 m söder om Malmens led. Här finns vindskydd och grillplats.

Kuvfors - Ligger på södra sidan av älven mittemot Mjösundsforsen. Här finns grillplats, tc och vindskydd.

Älvens Hus, Niemisel - Råne Älvdals Hembygdsförenings stuga. Här finns wc, grillplats, dusch, bastu, vandrarhem, information mm.

Lillstrycken - Lägerplats strax intill älven med bastu, stuga, grillplats tc och vedbod.

Snöberget - Nere vid älven, vid bergets fot, finns det en tc och uppe på berget en rastplats med grillplats.

Kvarnåmynningen - Här finns vindskydd, tc och grillplats.

Trumselet - Kallas också Kärrhuset, ligger 200 m norr om badplatsen i Niemisel. Här finns grillplats och ett vindskydd.

Långforsen - Heter egentligen Rensundet då det ligger 600 m norr om Långforsen. Det finns en rastplats norr om älven, där det finns stuga, bastu, tc och grillplats. Vid den andra rastplatsen, söder om älven, finns det ett vindskydd och en grillplats.

Snipen - Dramatisk och markant topp med
vidunderlig utsikt. Lavar växer på branten i norr och bildar en svart ko "Snipkon". Nere vid bergets fot finns en tc och uppe på berget finns ett vindskydd.

Heden - Boplatslämningar, fångst- och kokgropar från 2000 f.Kr.

Bäverstigen i Vitåfors - Naturstig nedströms Vitån med start vid bron i Vitåfors. Två bivacker med eldplatser.