• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå
Flygfoto över centrala Luleå

Bostadsområden

Här kan du läsa om Luleås olika bostadsområden. Det finns information om alla stadsdelar, som centrum och Hertsön, såväl som byarna på landsbygden.