• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Projekt med va- och gatuåtgärder

När vi byter ut va-ledningar i ett bostadsområde måste vi också oftast se över eller återställa gatumiljön. På denna sida finns några av projekten beskrivna.

Återställ
Soldatvägen och Klockarvägen Råneå
Återställ
Småhusvägen, Råneå
Återställ
Trollstigen
Återställ
Rödhakegränd
Återställ
Hertsövägen