• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Förundersökning Mjölkuddstranden

Inmätning. Foto:Wikimedia

Inmätning. Foto:Wikimedia

Under september genomför Luleå kommun inmätningar på Mjölkudden. Dessa ligger till grund för värdering av de områden som kan bli aktuella för va-stråket Östra Länken 4E.

Inmätningen av alternativet som omfattar Mjölkudsstranden sker av Luleå kommuns personal som kommer att synas i området under perioden. I arbetet ingår bland annat att med mätinstrument få fram exakta höjd, bredd och längdmått.

Inmätningen kompletteras även av inventering av tallar, där de äldre har ett mycket högt naturvärde. Resultatet från inmätningen och värderingen kommer att vägas in i beslutet om va-stråk.

Olika perspektiv vägs in

Utredningar som utförs i samtliga alternativ görs utifrån perspektiven:

  • Landskapsanalys
  • Sociotopanalys
  • VA-utredning
  • Kulturmiljöinventering
  • Fågelinventering
  • Botanisk inventering