• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Etapp 4A - östra Skurholmsfjärden

Vi bygger för 10 000 nya Luleåbor. Östra länken är ett av våra största anläggningsprojekt genom tiderna och ska skapa förutsättningar för att kommunens östra del ska kunna växa. Projektet drog igång i augusti 2014 och 16 september 2017 öppnas första delen av Östra Länken, etapp 4 Alänk till annan webbplats, för allmänheten.

Etapp 4 A består av flera olika delar.
Dessa presenteras  i högerspalten här på sidan.

  

Arbetet med Östra Länken etapp 4A innebär främst:

  • Anläggningsarbetet för etappens vatten- och avloppsledningar, 3,5 km längs Skurholmsfjärdens nordöstra sida. Från Lulsundet längs Bensbyvägen
    till västra Skurholmen
  • Parkområde
  • Nya trafiklösningar - GC-vägar, cirkulataionsplatser, GC-portar, kanalbroar
  • Ny pumpstation - P39

Kontakt

Projektkommunikatör:

Eva Sundgren
Tel.070 338 96 95
eva.sundgren@lulea.se

Projektledare:

Max Havama
0920-45 70 32
max.havama@lulea.se

 

Platschef:
Erik Sandström, NCC
070 510 60 91
erik.sandstrom@ncc.se

Bildalbum öppning av första delen av etapp 4A

Höjdpunkter i projektet

Återställ
21 november öppnar Svartövägen för trafik igen
Återställ
Nya Skurholmsudden
Återställ
Korta fakta