• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå
Bygget går sakta framåt.Invigningen av Kronanhallen sporthall väntas ske hösten 2018.

Bygget går sakta framåt.Invigningen av Kronanhallen sporthall väntas ske hösten 2018.

Kronanhallen - Sporthall

Kronanhallen - sporthall
• Start hösten 2016
• Slutbesiktning årsskiftet 2017/2018

Regementsvägen
• Start april 2016
• Slutbesiktning september 2018

Kontakt: Gunnar Nyman, stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun, gunnar.nyman@lulea.se, 0920-45 55 77 alt 0920 45 44 44vx

 

Kronanhallen – Plan, Gestaltning och Material

Övergripande

”Kronanhallen”, planerad i den framväxande stadsdelen Kronan –Luleå, är tänkt att försörja den nya skolans idrottsliga verksamhet samt fungera som en av kommunens allmänna idrottshallar. Här skall dagtid utövas skolidrott i olika former, för att under sen eftermiddag och kväll/helger hyras ut till olika föreningar.

Hallen är planerad, utöver skolgymnastik ,för sporter som innebandy, basket, volleyboll, handboll och badminton.

Hela anläggningen är handikappanpassad. I hallen finns fyra fullstora könsneutrala omklädningsrum . Därtill finns även möjlighet till ombyte och dusch i de väl tilltagna handikapptoaletterna.

Lärare och domare byter om i egna omklädningsrum. Domarrummet
innehåller även viss sjukvårdsutrustning.

Vid arrangemang/matcher öppnas tillträde till hallen via en stor foyé på hallens södra sida. I foyén finns ett toalettbatteri för besökande.

”Kronanhallen” har läktarkapacitet för ca 400 åskådare på östra långsidan. En mindre kafédel där möjlighet till förfriskning finns också.

Gestaltning

Där ”Kronanhallen” är tänkt att placeras sluttar marken åt väster.
Därav har en souterräng planlösning funnit sin självklara plats. För att undvika ”stor” lådeffekt har ett antal volymer i olika storlek, och ren ärlig redovisande form, kopplats i/mot varandra för att ge spänst och volymvariation. Den största volymen (halldelen) har sitt tak i marklutningens fallande riktning.

Hallen är relativt sluten som byggnadsvolym. Fönster finns endast placerade på östra sidan vid den indragna cafédelen samt i foyé delen. Detta för att undvika invändig solbländning för utövare, men ändock ge viss insyn och utblicksmöjlighet för café besökare.

Den exteriöra slutenheten/hårdheten med sitt täta material – zinkplåt och tegel,kontrasteras av insidan med sitt varma/nära och mjuka material – björk. Volymerna kan sägas ha en grå regnrock på sig medan insidan är varm, go, mänsklig och livlig.

Byggbild juni 2017.

Byggbild juni 2017.

Materialval

Exteriör//

Vägg: Zinkplåt (grå nyans), tegel (gråsvart)
Tak: Sedumtak

Interiör//

Golv: Granitkeramik (grå nyans-foyé, korridor och våtdelar), plastmatta (röd, orange),
sportgolv (blå nyanser)
Vägg: Björk skivor (klarlackat), glespanel i björk (klarlackat), Klinker-våtdelar (rött, orange)
Tak: Träullit (Trävit)
Metalldelar: Grått