• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Elbuss på Kronan

Linje 6, som går mellan Porsön och Kronan via centrum, har valts ut att bli den första elbusslinjen i Luleå. Trafikstarten beräknas till slutet av 2018. Därefter kommer en utvärdering att pågå under två år.

Luleås första elbusslinje

Som en del i att utveckla Luleå mot en mer hållbar stad gör Luleå kommun, LLT och Luleå Energi en gemensam satsning på att införa elbussar i stadstrafiken.
Linje 6, som går mellan Porsön och Kronan via centrum, har valts ut att bli den första elbusslinjen i Luleå. Trafikstarten beräknas till slutet av 2018.

Information och möten

Vi vill ha en god dialog med Luleås medborgare och försöker på olika sätt att informera om vårt Elbussprojekt.

Här kan du läsa om våra möten för allmänheten.

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta projektledare
Jenny Widmark, Luleå kommun
0920 45 30 00 vx
jenny.widmark@lulea.se

Varför linje 6?

Det pågår ett visions- och utvecklingsarbete för Porsöns campusområde som drivs av Akademiska hus, Diös, Luleå tekniska universitet, Luleå kommun och Luleå Näringsliv. En viktig del i arbetet är att skapa ett gemensamt resecentrum där en elbusslinje ska trafikera.

På Kronan håller en modern och centrumnära stadsdel på att växa fram med plats för 7000 Luleåbor år 2030. Här finns möjlighet att tidigt planera för innovativa och hållbara kollektivtrafiklösningar.

Läs mer om elbussar i Luleå