• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Hertsö Badhus

Andre Lundberg har börjat med rivningen av väggarna i Hertsö badhus.

Andre Lundberg har börjat med rivningen av väggarna i Hertsö badhus.

Juni 2017

Den 17 juni togs det sista doppet i badhuset på Hertsön och nu har rivningen startat. Det blir en så kallad selektiv rivning av byggnaden vilket innebär att materialet sorteras och skickas till olika mottagare.- Vi räknar med att rivningen är klar i juni 2017, säger projektledare Leif Widmark på Stadsbyggnadsförvaltningen vid Luleå kommun som ansvarar för arbetet.

Att riva badhuset på Hertsön är inte alldelens enkelt då badhuset är ihopbyggt med sporthallen vilket innebär att en ny yttervägg måste byggas i samband med att den gamla rivs. Kostnaden beräknas bli cirka 8 miljoner kronor.

- Något bestämt datum för när det nya badhuset ska byggas finns ej idag och vi kan inte bara låta det stängda badhuset stå, säger Mikael Wänstedt, avdelningschef, fastigheter, Luleå kommun. Rivningen startar i november 2016 och är klar i juni 2017.

Byggarbetaren Andre Lundberg från Hansens har börjat med rivningen av Hertöns Badhus.

Byggarbetaren Andre Lundberg från Hansens har börjat med rivningen av Hertöns Badhus. - Vi river selektivt, säger han.

Ekonomiskt oförsvarbart att renovera

För drygt tre år sedan bedömdes att en renovering av Hertsö badhus skulle kosta cirka 50 miljoner kronor och då endast skulle förlänga livslängden med maximalt 15 år.
-En mycket dyr förlängning, om vi ser till driftkostnaderna, säger fritidschef Helén Wiklund Wårell.

Hertsö badhus byggdes 1975 och den normala livslängden för badanläggningar är beräknad till 30 år.

Bakgrund

Den 27 april 2016 beslutade Luleå kommun att Hertsö Badhus skulle stängas för att sedan rivas och i mitten av juni togs det sista doppet i bassängen.

Anledningen till rivningen av badhuset grundade sig på att kostnaderna för en renovering skulle vara jämförbara med att bygga ett helt nytt badhus.

I slutet av oktober i år tog kommunfullmäktige beslutet att det kommer att byggas ett nytt badhus på Hertsön.
Ett beslut som inte var alldelens självklart från början men som mottagits väl av Luleåborna eftersom trycket på de övriga simhallarna i Luleå ökat sedan Hertsöns badhus stängdes ned. Ökningen av badande har märkts i Gammelstad och på Pontusbadet som har de centrala delarna av Luleå som upptagningsområde.

Beslutet om när ett nytt badhus ska byggas är dock ännu inte taget men mest troligt blir det en byggstart under 2019.