• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Luleå växer

Vi är nu drygt 76 000 Luleåbor och vi bygger för att kunna bli 10 000 fler. För att möta utvecklingen pågår och planeras 100-tals stora och små byggprojekt. Den här webbplatsen visar ett axplock av några av de mest publika bygg- och samhällsprojekten som är aktuella i Luleå just nu.

För treårsperioden 2015-2017 beräknas kommunen investera för två miljarder kronor i framförallt nya bostads- och arbetsplatsområden, vatten och avlopp, gator och vägar, fastigheter och anläggningar