• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Vuxensektionen

Om du är kvinna eller man, över 20 år, utan hemmavarande barn och behöver stöd i din livssituation kan du vända dig till Vuxensektionen. Det kan gälla sociala problem av olika slag på grund av missbruk eller psykisk ohälsa.

Vi erbjuder bistånd i form av samtalskontakt, kontaktperson, öppenvård, behandlingshem, särskilda boenden och viss sysselsättning.

Om du behöver hjälp i din livssituation eller känner någon som är i behov av hjälp kan du kontakta mottagningssektionen på telefonnummer 0920 – 45 44 75