• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Case Management

CM-teamet — socialtjänst och psykiatri i samverkan

En samordning av psykiatriska och missbruksinriktade insatser för personer med missbruk och samtidig psykisk störning.
 
CM-teamet i Luleå är en verksamhet som bedrivs i samverkan mellan socialtjänst, vuxenpsykiatri och primärvård. Den riktar sig till målgruppen med samsjuklighet i missbruk och allvarlig psykisk störning, personer med s k dubbeldiagnos.

Case managerns främsta uppgift är att samordna tillgängliga resurser till en fungerande helhet för den enskilde. Åtgärderna ska vara utvalda, kombinerade och skräddarsydda för den enskilde individen.

Läs mer i broschyr.öppnas i nytt fönster

Har Du frågor eller är intresserad av att veta mer? Kontakta oss gärna!
Leif Säfström 070 - 629 44 69
Isa Larsson 070 - 515 11 78
Lill Nilsson 070 - 387 42 75
Elisabeth Wikman 070 - 629 44 68