• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Flyktingsituationen

De stora flyktingströmmarna till Europa och Sverige påverkar också Luleå. Under det senaste halvåret har det kommit många ensamkommande barn till Luleå. Kommunen jobbar intensivt med att ordna boenden för de ensamkommande men även för andra flyktinggrupper.

Bläddra nedåt eller klicka på rubrikerna för att läsa om flyktingsituationen i Luleå.

Frågor och svar gällande flyktingmottagandet
Bostadssituationen för flyktingar i Luleå
Berättelser och intervjuer
Kommunens roll
Migrationsverkets roll
Arbetsförmedlingens roll
Hjälpa till
Hyr ut din bostad
Bli god man
Vad är asyl
Vad är uppehållstillstånd
Att söka asyl, så här går det till
Har du frågor?

Under hösten passerade tusentals flyktingar Luleå på väg till Finland. Strömmen av transitflyktingar upphörde i princip vid årsskiftet.

De ensamkommande barnen är kommunens ansvar. Det växande trycket har lett till förtätningar och att flera nya boenden öppnats. I dagsläget finns sju sådana boenden.

Migrationsverket har haft stor brist på platser för asylsökande. Luleå kommun har beredskap att öppna ett så kallat evakueringsboende på Klockarängen i Råneå för kortvarigt boende. För tillfället verkar det dock inte aktuellt.

Du hittar information om flyktingsituationen i Sverige på myndigheternas samlingssida för krisinformation.länk till annan webbplats

Läs om flyktingsituationen i Luleå fram till september 2016öppnas i nytt fönster

Kommunens roll

Luleå kommun har sedan många år tagit emot flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) enligt avtal med staten. 2015 handlade det om upp till 100 flyktingar. För 2016 har Luleå lovat ta emot 248 personer med uppehållstillstånd.

Kommunens flyktingmottagning arbetar under två år med dessa personer. Flyktingmottagningen hjälper till med boende, skola och andra integrationsinsatser. 

Luleå kommun har vidare avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn. Under 2015 har antalet ökat kraftigt och Luleå har i februari 2016 ansvar för cirka 200 ungdomar, de flesta i gymnasieåldern. För 2016 finns en överenskommelse om att ta emot upp till 260 ensamkommande. 

De ensamkommande barnen bor i boenden med personal i flera stadsdelar samt i Råneå.   

På boendena ska hemlika förhållanden råda och barnen får mat och stöd. De får även hjälp med hälsokontroll, god man, skola och fritidsaktiviteter.   

Migrationsverkets roll

Migrationsverket är normalt den första myndigheten som flyktingar till Sverige möter. Det är också Migrationsverket som registrerar och prövar asylansökningar.

När en asylansökan är registrerad och personen är inne i asylprocessen är nästa steg att personen ska få någonstans att bo under tiden ansökan prövas. Migrationsverket har asylboenden och hyrda lägenheter runtom i landet för detta, bl a i Råneå.

Migrationsverket står för boende och pengar till mat under tiden flyktingar väntar på besked om asyl. När en flykting fått tillstånd att stanna i Sverige betalar Migrationsverket ut statlig ersättning till kommuner och landsting.

Arbetsförmedlingens roll

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för flyktingars etablering i samhället. Tillsammans med flyktingen och kommunen upprättar Arbetsförmedlingen en etableringsplan, där SFI (svenska för invandrare) och samhällsorientering oftast ingår.

Mer om myndigheternas arbetelänk till annan webbplats med den akuta flyktingsituationen. 

Hjälpa till

Många vill göra en insats för nyanlända flyktingar. Det finns flera organisationer att kontakta om du vill jobba ideellt. Svenska kyrkan, Röda korset, Rädda barnen, Refugees Welcome Norrbotten med flera har verksamhet i Luleå.

Nätverket Ett Luleå för alla har öppnat ett Tillsammanskafé i Föreningarnas hus, Storgatan 13. Här träffas man varje måndag kl 17.30 för samtal och språkträning.

Studieförbundet NBV Norr har startat Språktorgetlänk till annan webbplats, en studiecirkel och mötesplats för integration och språkutveckling.

Rädda Barnen har en hjälptelefon för barn som kommer ensamma: 0200-77 88 20. Dit kan barn ringa gratis och ställa frågor på arabiska, dari och engelska. Hjälptelefonen är bemannad vardagar kl 15-18.  

Bjud hem på middag

Invitationsdepartementet är ett nätverk som vill förenkla mötena mellan svensktalande och nyanlända. Medlet är att bjuda hem några på en enkel middag. Nätverket är aktivt i Luleå.

Bli god man

Luleå kommun tar enligt avtal med staten emot ensamkommande barn och flyktingar med uppehållstillstånd. Här kan du göra en stor insats på flera sätt.

  • Det finns ett stort behov av gode män åt ensamkommande ungdomar.
  • Luleå kommun söker just nu också familjehem till ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 12-16 år. Stöd och utbildning erbjuds.  

Vad är asyl?

Asyl innebär att en flykting söker skydd i ett annat land. I Sverige begär man skydd genom att lämna in en asylansökan till Migrationsverket. Behovet av skydd prövas av en av Migrationsverkets asylenheter. Under tiden som ansökan behandlas är man inskriven vid en mottagningsenhet där man får hjälp med bland annat bostad och försörjning under väntetiden.

Vad är uppehållstillstånd?

Uppehållstillstånd innebär att den asylsökande har fått positivt besked på sin asylansökan och har rätt att stanna i Sverige. När man får uppehållstillstånd skrivs man ut från Migrationsverket och inväntar en kommunplacering någonstans i Sverige, där kommunen tar över ansvaret.

Enligt en bred partiöverenskommelse som slutits den 23 oktober ska Sverige tillfälligt införa tillfälliga uppehållstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som huvudregel under en period på tre år.

Att söka asyl, såhär går det till

Att ansöka om asyl är en lång process och såhär går det till:

Asylprocesen flödeskarta

Klicka på bilden för att förstora den

 

Har du frågor?

Kontakta Luleå kommuns växel
0920 - 45 30 00
lulea.kommun@lulea.se