• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Invandrarstöd

Integrationsavdelningen ansvarar för kommunens flyktingmottagning vilket innefattar mottagande av ensamkommande barn, mottagande av nyanlända flyktingar tillhörande etableringsreformen som till exempel kvotflyktingar, kommunplacerade flyktingar från anläggningsboende,  anhöriginvandrade med barn samt självbosatta.

Avdelningen bedriver även verksamheten för ensamkommande barn. Vid avdelningen bedrivs kursen Samhällsorientering för nyanlända samt olika projekt finansierade av flyktingfonden.