• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Kommunal hemsjukvård

Kontakta din hälsocentral för bedömning av hemsjukvård om du på grund av långvarig sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till din hälsocentral.

När du beviljats hemsjukvård kontaktar kommunens distriktssköterska dig för hembesök där ni planerar för insatser som sker i ditt hem.  

I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som ger dig den vård du behöver. Du får hjälp med:

  • Läkemedelshantering
  • Omläggning
  • Provtagning
  • Rehabilitering
  • Habilitering
  • Vård i livets slutskede

Kostnad

Du som får hembesök av distriktsköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut och inte är inskriven i hemsjukvården betalar 200 kronor. Är du inskriven som hemsjukvårdspatient betalar du ingen avgift.

Kontakt

Kvällar, helger och nätter når du sjuksköterska på det telefonnummer du fick vid inskrivningen i hemsjukvården.

Telefonnummer till landstingets sjukvårdsrådgivning: 1177