• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Ledsagning

För vissa personer med funktionsnedsättning kan hjälp ges till fritids- och kulturaktiviteter eller för att ge möjlighet att delta i samhällslivet med aktiviteter utanför hemmet.