• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Treklöverns stödboende

Treklöverns stödboende är ett särskilt boende för personer med funktionsnedsättningar av psykiatrisk karaktär. Gemensamt för alla är att man behöver ett omfattande stöd i sin vardag.

Det finns nio lägenheter i stödboendet och en gemensam lägenhet där brukare och personal umgås varje kväll och pratar, ser på TV, spelar spel med mera.

Vi gör utflykter, tar promenader och äter gemensamma luncher och middagar. Aktivitetsutbudet styrs av brukarnas önskemål.

Vi har personal dygnet runt på stödboendet.

Kontakt

Treklöverns stödboende, Tallheden 7, 955 32 Råneå. Telefon: 0920-45 30 00.