• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Treklöverns dagverksamhet

På dagverksamheten sysselsätter vi vuxna med funktionsnedsättningar. Vi erbjuder en utvecklande verksamhet med meningsfull sysselsättning som utgår från brukarens färdigheter och intressen (individuell genomförandeplan). Med hjälp av målstyrda arbetsplaner planerar och utvärderar vi brukarens arbetsinsats.

Brukaren har en egen mentor (från dagverksamhetens personal) som har ett extra ansvar att tillgodose brukarens behov. I en trivsam arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga och självständiga arbetar vi med data, bakning, matlagning, kreation, renovering av möbler och uppdragsarbete.

Det finns alltid ett forum för otvungen samvaro. Hit kan alla  brukare komma under dagtid för en kopp kaffe, läsa tidningen, spela kort eller bara prata en stund. Här finns alltid personal.

Vi arbetar med externa företag där handledaren initialt är med och stöttar brukaren i genomförandet av arbetsuppgifterna. Vi arbetar i block med olika inriktningar som verkstad/service, data/media, cafe/bakning och tvätt/städ. Det innebär att brukaren kan variera sina arbetsuppgifter under dagen.

Vår strävan är att oavsett om man är på ett företag och arbetar eller i den traditionella dagverksamheten ska samtliga ha någon form av kontakt med externa arbetsuppgifter.

Dagverksamheten är öppen vardagar klockan 08.00-15.30.

Kontakt

Treklöverns dagverksamhet, Tallheden 6, 955 32 Råneå. Telefon: 0920-45 30 00.