• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Om du är missnöjd med beslutet

Om din ansökan om ekonomiskt bistånd helt eller delvis avslås, ska du få ett skriftligt beslut. Beslutet går att överklaga genom förvaltningsbesvär.

Så här överklagar du

- Senast tre veckor från den dag du fick beslutet ska överklagan ha nått förvaltningen.
- Förvaltningen kan göra en omprövning av beslutet.
- Om förvaltningen inte omprövar sitt beslut skickas det tillsammans med överklagan till länsrätten för prövning.
- Efter dom i länsrätten har både förvaltningen och du själv möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd hos kammarrätten.
Du har rätt att få hjälp och information från socialförvaltningen i samband med överklagandet.