• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Dödsfall och begravning

Sorg

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Sorgereaktioner kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar.  Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma.

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:

  • En känsla av bedövning
  • Humörsvängningar
  • Koncentrationssvårigheter
  • Oregelbunden sömn
  • Förändrade matvanor
  • Energiförlust

Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, samt varierar även hos varje enskild person över tiden. Sorgearbetet kan beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. Det inte är tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiös anknytning. Det borgerliga begravningsalternativet gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning.

Begravningsbyråerna kan hjälpa till med att utforma den borgerliga begravningsakten.

Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med begravningen, ska den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd.

Begravningsförrättare

För den som vill ha en begravning utanför Svenska kyrkan har Länsstyrelsen utsett en begravningsförrättare.

Hos begravningsbyråerna finns uppgifter om de borgerliga begravningsförrättare som finns i Luleå.

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser begravningsombud som ska följa begravningsverksamheten. Ombudets uppgift är att bevaka frågor och tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan.

I ombudets uppdrag ingår också att ha aktuell kunskap rörande begravningsfrågor.

Hit kan du vända dig för hjälp och stöd

Berit Pettersson, boendeutredare, 0920-45 44 25, 070-299 44 59.

Veta mer

BRIS om sorg och kris​länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster