• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Stödgrupper för barn och ungdomar i familjer med missbruk

Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Dessa barn kan bli stärkta av att få träffa andra som befinner sig i samma situation. 

Luleå kommun och Svenska kyrkan erbjuder Tillsammansgrupper för barn och ungdomar i åldern 8-19 år som lever i familjer där det finns eller har funnits missbruk.

I Tillsammansgruppen får du träffa andra i din ålder som har det som du. Du får hjälp att förstå hur hela familjen påverkas av beroendet. Du stärker din självkänsla och får lära känna människor som lyssnar på dig.

Vi erbjuder även Tillsammans förälder, en grupp för föräldrar vars barn eller ungdom deltar i grupp

Att delta i en Tillsammansgrupp

Tillsammansgrupperna 2017 startar v.45.

Lokal: Mötesplatsen för barn och föräldrar, Smedjegatan 17 B.

Gruppen träffas en gång per vecka efter skoltid. Det är gratis att vara med.

Ledarna har tystnadsplikt och det som sägs inom gruppen stannar där.

Kontakt

Vill du vara med i en grupp eller känner du någon som kan vara intresserad?

Kontakta Ulrika Nygård på telefon 0920-45 55 61 eller gör en intresseanmälan nedan. 

Här kan du anmäla intresse för att delta i en Tillsammansgrupp. När du skickat in din intresseanmälan kommer du att få en bekräftelse via e-post på att anmälan är mottagen.

Uppgifter tillhörande den som gör intresseanmälan, om annan än barnet/ungdomen: