• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Behandling för barn/unga och deras familjer/nätverk

SYNQ familj

Erbjuder dig och din familj stöd i föräldrarollen. Ibland kan det vara så att något inom familjen ej längre fungerar.

Vi på SYNQ erbjuder er ett familjestöd där vi ser till barnets och familjens bästa. Tillsammans med dig och dina barn försöker vi hitta lösningar som tar fram familjens egna resurser.

Vi kan erbjuda dig och din familj stödsamtal, dessa kan äga rum hos oss eller hemma hos er.

SYNQ ungdom

Erbjuder dig och din familj stöd i ert förändringsarbete. Tillsammans med dig och din familj försöker vi hitta nya lösningar. Tillsammans med dig ser vi på din livssituation för att hjälpa dig at se det som fungerar samt hitta lösningar på det som fungerar mindre bra.

Funktionell familjeterapi

Kontakt:

Kontakta oss på SYNQ via bedömningsteamet telefon: 0920 -45 44 24

Luleå Kommun
Socialförvaltningen
Box 202
971 07 LULEÅ

Besöksadress SYNQ: Repslagargatan 18b

Telefon: 0920 – 45 45 45