• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Barn och unga som behöver skydd och stöd

Om du vill ha hjälp för ditt barn och din familj kan du vända dig till oss på bedömningsteamet vid socialförvaltningens barn- och ungdomssektion.

Barn och ungdomar kan själva kontakta oss för att prata med en socialsekreterare.

Du kan få olika former av stödinsatser: 

  • Stödsamtal med socialsekreterare.
  • Råd, stöd och behandling inom öppenvården (SYNQ).
  • Kontaktperson
  • Familjehem eller kontaktfamilj
  • Behandlingshem

Innan vi beslutar om insatser gör vi en utredning som utgår från barnets behov. Vi samarbetar alltid med hemmet och utredningen bygger på vårdnadshavarens samtycke.

Kontakt

Bedömningsteamet, 0920-45 44 24. Telefontid 8-12 vardagar.