• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Barn, ungdom och familj

Trygga och goda uppväxtförhållanden är avgörande för barn och ungas hälsa.

Goda relationer till föräldrar, att ha kamrater och fritidsintressen och känna delaktighet är viktigt för barnens utveckling.

Socialförvaltningen i Luleå erbjuder en bred social verksamhet i syfte att medverka till att barn och unga får trygga uppväxtförhållanden.

Vi ger råd och stöd i olika former till familjer som upplever svårigheter: barn och unga som riskerar att fara illa, stöd till par i samband med skilsmässa samt frågor kring vårdnad, boende och umgänge.

Veta mer

Mer information om vilket stöd du kan få finns häröppnas i nytt fönster.

Besök koll på soclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där det finns svar på barns frågor om socialtjänsten.

Bra sidor för barn.

Strategin för barn och ungaöppnas i nytt fönster