• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Anhörigstöd

Anhörigstöd innebär att kommunen ger stöd till dig som vårdar eller stöttar en långvarigt sjuk eller funktionsnedsatt närstående.

Syftet med anhörigstödet är att du ska erbjudas den praktiska hjälp och det stöd som behövs för att underlätta i din situation.

Anhörigstöd (svensk folder)öppnas i nytt fönster

Anhörigstöd (finsk folder)öppnas i nytt fönster

Många är nöjda med anhörigstödet.

Resultat enkätundersökning år 2015.

Lämna dina synpunkter till oss

Årets enkät om anhörigstöd är öppen, klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att komma till enkäten.

Kontakt

Vakant, rekrytering pågår, anhörigkonsulent mot psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsatta

Anna-Lena Hansson, anhörigkonsulent mot långtidssjuka och/eller äldre

Vi nås på 0920-45 30 00.