Gammelstads kyrkstads officiella webbplats
Utskriftsversion
Senast uppdaterad: 2015-08-26

Kyrkstadsrådet

Gammelstads kyrkstadsråd är en sammanslutning av olika intressenter som finns kring världsarvet Gammelstads kyrkstad. Rådet är ett diskussions- och samverkansorgan för gemensamma frågor i världsarvsområdet. Kyrkstadsrådet tar upp frågor som rör förvaltning, säkerställande av kyrkstadens kulturmiljö och kyrkstadstraditionen samt utvecklingen av kyrkstaden som besöksmål.

Unesco uppmanar samtliga världsarv att ha ett förvaltningsråd. Kyrkstadsrådet utgör Gammelstads kyrkstads förvaltningsråd.

Kyrkstadsrådets nuvarande sammansättning

  • Luleå kommun, 2 ledamöter
  • Nederluleå församling, 2 ledamöter
  • Nederluleå kyrkstuguägarförening, 2 ledamöter
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län, 1 ledamot
  • Kyrkbyns intresseförening, 1 ledamot
  • Nederluleå hembygdsförening, 1 ledamot
  • Trafikverket, 1 ledamot
  • Visit Luleå, 1 ledamot

Ordförande är kulturchefen i Luleå kommun
Sekreterare är världsarvssamordnaren

Sammanträden

Kyrkstadsrådet sammanträder minst 4 gånger per år.

Visitor Centre, Kyrktorget 1, 954 33 Gammelstad
Tfn 0920-45 70 10 | gammelstad@lulea.se
Länk till bokningsförfrågan av guide och aktiviteter
Länk till sida där du kan beställa broschyr
Länk till sida där du kan ladda hem broschyr