Gammelstads kyrkstads officiella webbplats
Utskriftsversion
Senast uppdaterad: 2013-02-20

Årlig uppföljning

Uppföljning av mål och åtgärder för perioden 2008-2011

Här hittar du senaste sammansställningen (från december 2012) för hur målsättningarna med världsarvets bevarande och utveckling uppfyllts.

Ladda ned rapporten PDFUppföjning av förvaltningsplanenPDF härPDF.

Hur går uppföljningen till?

Varje år genomförs en uppföljning av Förvaltningpslanen för Gammelstads kyrkstad.
Det går till så här:

1. Världsarvets aktörer rapporterar en gång per år (tidig höst) in till Världsarvskontoret vilken status deras åtaganden har. Åtagandena är preciserade i Förvaltningsplanens del 2PDF.

2. Vid en gemensam träff en gång per år (sen höst) samlas världsarvets aktörer och berättar för varandra om sitt arbete och för en dialog om framtiden.

3. Utifrån inrapporteringen och den gemensamma träffens resultat sammankallar världsarvssamordnaren till arbetsgruppsträffar. Dessa grupper återrapporterar löpande under året till Kyrkstadsrådet - världsarvets samarbets- och diskussionsorgan.


Visitor Centre, Kyrktorget 1, 954 33 Gammelstad
Tfn 0920-45 70 10 | gammelstad@lulea.se
Länk till bokningsförfrågan av guide och aktiviteter
Länk till sida där du kan beställa broschyr
Länk till sida där du kan ladda hem broschyr