• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Trafikstörningar vid Pontusbadet 6 april - 21 maj.

Arbetet med att anlägga nya dagvattenledningar i området kring Badhuset i Luleå centrum drar vidare längs Bodenvägen och en tid framåt kan störningar i trafikflödet märkas av i korsningen mot Gammelstadsvägen. Arbetet startar 6 april och pågår till 21 maj.