• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Vattenläckan lagad på Kallkällan - vattenprover godkända

Uppdaterat onsdag kl 14.00: Den vattenläcka som inträffat under fredag eftermiddag på Lingonstigen, Kallkällan har nu lagats. Samtliga vattenprover som tagits är godkända. Kokningsrekommendationen kan därför hävas.

Berörda fastigheter

Berörda fastigheter är HSB Lingonstigen 2-34 och 1-31 (hus A,B, C och D) samt Rikshem Lingonstigen 191-211 och 213-233, totalt ca 600 boende. Från och med sent lördagkväll har alla fastigheter åter vatten i kranen.

 

HSB och Rikshem kommer att gå ut med information till sina berörda hyresgäster/medlemmar.