• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Luleå Miljöskola

Luleå Miljöskola är ett komplement och ett stöd till skolans pedagogiska verksamhet i frågor som handlar om hållbar utveckling och kretslopp i naturen och samhället.

Luleå Miljöskola är inte bara ett hus och en plats, det är också ett arbetssätt med idén "att lära in ute".

Verksamheten vänder sig till allt från förskolan och upp till gymnasiet. Du kan hitta stöd i läroplanen när ni deltar i de aktiviteter som Miljöskolan erbjuder

Vallens kretsloppsskola och Miljöbussen ingår i Luleå Miljöskola. Dessa verksamheter är viktiga redskap i det uppdrag om hållbar utveckling som Miljöskolan har.
Verksamheten erbjuds under alla årstider.

Vi erbjuder även kompetensutveckling och handledning för dig som jobbar inom skolan.

Uthyrning av Vallens kretsloppsskola​

Du som tillhör en extern organisation, idrottsförening, annan förening eller är en privatperson, kan hyra Vallens kretsloppsskola för till exempel läger eller födelsedagsfest. Ni kan läsa mer här bakom ruriken Bokning.

Dela innehållet: