• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Lärplattformen edWise

Du som är vårdnadshavare med barn i någon av Luleås kommunala förskolor eller skolor har möjlighet att följa ditt barns lärande i edWise. Vårdnadshavare för förskolan kan också lämna in schema, ändra inkomst, ansöka om plats i edWise.

Vårdnadshavare: 15 augusti 2016 införs e-legitimation i edWise för dig. Mer information kommer i månadsskiftet maj/juni.

För vårdnadshavare

För att få tillgång till edWise måste du ansöka om ett konto. Läs vad som gäller under respektive verksamhet här nedanför. När du skickat in din ansökan ska mentorn/läraren godkänna den. När detta är gjort får du dina inloggningsuppgifter skickat till dig på den epost du angav. Om du ändrat din e-postadress meddela detta till mentor på ditt barns skola.

Användaruppgifterna till edWisekontot gäller så länge ditt barn går kvar i Luleå kommuns skolor till och med eleven fyller 18 år.

Observera att du gör en ansökan för varje barn som finns i din familj. Om meddelande om att konto redan finns kommer upp när du gör din andra ansökan, fortsätt fylla i formuläret och skicka in. Det senaste lösenordet gäller föra alla barn i familjen.

Ansökan om konto

Här ansöker du som vårdnadshavare om användarkonto i edWise, klicka på länken nedan:

Ansökan vårdnadshavarkonto edWiselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Glömt inloggningsuppgifter för vårdnadshavare?
Om du glömt dina inloggningsuppgifter klicka på Föräldrainloggning edWise till höger och sedan på "Glömt lösenord". Fyll i den epostadress du angav i din ansökan i det nedre fältet, lämna det övre fältet tomt. Nya inloggningsuppgifter skickas då ut till dig.

Elevernas inloggning: Eleverna har samma inloggningsuppgifter (Novellinloggning) som de använder när de loggar in på skolans nätverk eller datorer. Elevernas användaruppgifter lämnas ut av mentorerna på skolan.

Har du frågor eller har problem med ditt edWisekonto ? Kontakta mentorn för ditt barn.

Information angående webbläsare för edWise
Den senaste versionen av webbläsare fungerar med edWise.

Problem att öppna filer, se guide Inställningar pop-up fönster webbläsareöppnas i nytt fönster

Grundskolan och Särskolan

Du som har barn i årskurs F-9 i grundskolan och i Särskolan kan ansöka om konto i edWise.

Läs vad du som vårdnadshavare kan göra i edWise för grundskolan och särskolan »

Förskolan/fritids

Du som har barn i förskolan ansöka om konto för ditt/dina barn i edWise.

Läs vad du som vårdnadshavare kan göra i edWise för förskolan/fritids

Gymnasieskolan

Du som är vårdnadshavarere för elev/elever under 18 år i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan kan ansöka om konto i edWise. Elever som fyller 18 år får själv tillgång till frånvaron med automatik, då tappar vårdnadshavare åtkomst till sitt barns konto.

Läs vad du som vårdnadshavare kommer att kunna göra i edWise » 

Vuxenutbildningen

Du som studerar eller kommer att studera vid Vuxenutbildningen i en grupp som använder edWise som lärplattform får dina kontouppgifter från skolan.
Information om hur du arbetar i edWise får du av din lärare.

Minimera
Elev

Elevinloggning edWise »länk till annan webbplats
Logga in med ditt användarnamn och lösenord (Novellinloggning) som du använder när du loggar in på din dator. Ex användarnamn: 96YMI002

Elev - lösenord, läs mer här

Studieval för gymnasieelev

Studieval Gymnasieskolan»
Klicka på länken för att komma till inloggningssidan för Studievalet

Minimera
AMF-personal

Personalinloggning AMF edWise »länk till annan webbplats
Logga in med ditt användarnamn och lösenord (Novellinloggning) som du använder när du loggar in på din dator.
Ex användarnamn: YVD03

Förälder

Elev

Elevinloggning edWise »länk till annan webbplats
Logga in med ditt användarnamn och lösenord (Novellinloggning) som du använder när du loggar in på din dator.
Ex användarnamn: 96YMI002

Elev - användaruppgifter, läs mer

Elevinloggning Studieval Gymnasieskolan»
Klicka på länken för att komma till inloggningssidan för Studievalet

BUF-personal

AMF-personal

Personalinloggning AMF edWise »länk till annan webbplats
Logga in med ditt användarnamn och lösenord (Novellinloggning) som du använder när du loggar in på din dator.
Ex användarnamn: YVD03

NFTC-personal